VEELINNURAHVAS. LENNART MERI FILMIRÄNNAKUD 1969-1988

Avatud: 12.09 - 02.11.2014

 Eesti Vabariigi president (aastatel 1992-2001) Lennart Meri oli ka kirjanik ja filmilooja, kelle missiooniks oli jutustada eesti ja ta hõimurahvaste iidset lugu. Ta otsis vastust eeskätt just väikerahvaste igavestele küsimustele – kes me oleme, kust tuleme, kuhu läheme. Rohkem kui 30. aasta vältel rändas Lennart Meri üksi või enda korraldatud ekspeditsioonidega tollase Nõukogude Liidu kõige raskemini ligipääsetavates piirkondades. Eriliselt paelusid teda väikerahvaste kogemused hoida oma kultuuri elus.

Filmirännakutest aastail 1969–1988 sündisid linateosed „Veelinnurahvas" (1970), „Linnutee tuuled" (1977), „Kaleva hääled" (1985), „Toorumi pojad" (1989) ja „Šamaan" (1977/1997) – küllap esimesed rahvusvaheliselt kaalukad dokumentaalfilmid soome-ugri rahvastest, mis annavad ülevaate iidsetest tavadest, rituaalidest, rahvaluulest, etnograafiast ning püstitavad põnevaid hüpoteese.

Filmide ainestiku talletamiseks tehti aastatel 1969–1988 soome-ugri rahvaste asualadele korduvalt ekspeditsioone, võttegrupi töös osales etnograafe, folkloriste, kunstnikke ja kirjanikke. Loomulikult käidi ka keelesugulaste juures Ungaris. Näitus „VEELINNURAHVAS. Lennart Meri filmirännakud 1969–1988" võtab omamoodi ekspeditsioonipäevikuna kokku filmiretkedel nähtu ja kogetu. Fotode, meenutuste ja Lennart Meri ülestähenduste kõrval saab näha ka võttegrupi liikmetega kaasas olnud ja kaasa tulnud esemeid ning filmirännakute tulemusena valminud filme.

Näituse koostas ja kujundas: Peeter Laurits
Tekstid: Enn Säde
Keeletoimetaja: Eha Viluoja
Projekti juhtis: Kadi Raudalainen
Konsultant: Mart Meri
Fotod:Mihály Hoppál, Arvi Kalk, Rein Maran, Enn Putnik, Ago Ruus, Heno Sarv, Tõnu Seilenthal, Reet Sokmann, Enn Säde

VEELINNURAHVAS. LENNART MERI FILMIRÄNNAKUD 1969-1988