MINIKONVERENTS "PÄRNU MUUSEUM 120"

Pärnu Muuseumi 120. sünniaastapäevale pühendatud minikonverents ja loengusarja „Pärnu ja Pärnumaa ajaloo uurimisest“ II. loeng

3. novembril 2016 Pärnu Muuseumis

15.00-15.45 „Pärnu parkide pöörded“, Kristiina Kupper (linnaaednik, linna maastikuarhitekt MSc)
Ettekandes tuleb käsitlusele Pärnu parkide areng 19. sajandist tänapäevani. Vaadeldakse maailmas ja mujal Eestis toimunud muutusi maastiku väärtustamisel ja kuidas neid mõjutusi on võimalik tabada Pärnu parkide arengus.

15.45 – 16.00 Kohvipaus

16.00-16.45 Kristiina Kupperi loeng jätkub

16.45 – 17.15 „Pärnu kuurordi pööre 19. sajandi lõpus“, Tiit Kask (Inimgeograafia magister ja turismiloolane)
Ettekandes käsitletakse mõningaid olulisemaid aspekte Pärnu kuurordi arengusuundumustest ning neid kujundanud-mõjutanud protsessidest 19.saj. lõpus ja 20.saj. alguses ehk siis Pärnu kuurordi esimesel kõrgajal. Ajal, mil Pärnu omandas tuntud ning tunnustatud ravikuurordi staatuse. See oli esimene teadlik, sihipärane ja järjekindel Pärnu kui kuurortlinna väljakujunemise ning tunnustuse ja tuntuse saavutamise periood. Ajajärk, mil kujundati välja põhimõtted, mis soodustasid kuurordi konkurentsivõimelist ja jätkusuutlikku arengut ning lõid eeldused järgnevate perioodide edule. 19.saj. viimasel kümnendil pandi alus ka avaliku- ja erasektori koostööle, mille tulemuslikkuse tagas eelkõige linnavalitsuse edumeelne ning läbimõeldud kuurordiga seotud ettevõtluse ja ehitustegevuse soodustamine. Reguleeriti ka pakutavate teenuste sisu, hinda, kvaliteeti ja müügikorraldust ning loodi terviklik kuurort-eeslinn, mis järk-järgult ühendati loovalt, paindlikult ning perspektiivitundega ülejäänud linnaruumiga. Linnavalitsuse poolt püstitatud ambitsioonikas eesmärk – luua Pärnust eeskujuliku heakorra ja kõrge teeninduskultuuriga euroopalik ravikuurort – sai teoks. Esimese maailmasõja eelne Pärnu kuurordi kõrgperiood on vaid väike episood Euroopa kollektiivse rannaihaluse ajaloost, kuid paljutähenduslik ning murranguline periood Pärnule kui kuurortlinnale.

NB! Pärnu- ja Pärnumaa loengusarjast osavõtvatele õpetajatele on ettekanded tasuta, ülejäänud huvilistele III korruse näitusesaali piletiga.
Õpetajatele osalemine eelregistreerimisega: marju@pernau.ee