Konverents "250. aastat Pärnumaa ajaloo uurimist"


16.oktoobril Pärnu Muuseumis

Tänavu möödub 250 aastat sellest, kui avaldati Peterburi Teaduste Akadeemia poolt kokku pandud üheksas köide Vene impeeriumi linnade ajalooliste ja geograafiliste kirjeldustega. Selles köites oli ka Pärnu sündiku ja raesekretäri, 1764. aastaks juba bürgermeistri, Friedrich Thomas Zange kirjeldus Pärnust, mis oli koostatud selle ajastu akadeemiliste traditsioonide kohaselt. Nii saab seda käsitlust lugeda Pärnu ajaloo teadusliku kirjeldamise alguseks. Juubeli puhul korraldab Pärnu Muuseum konverentsi Pärnu ja Pärnumaa uurimise hetkeseisust ja meie kaasajal suurt huvi pakkuvatest teemadest. Esinema tulevad Eestis rohket tunnustust võitnud teadlased, kes tegelevad ka Pärnu ajaloo teemadega.

13.00 Avasõnad
13.15 Aldur Vunk “250 aastat Pärnumaa ajaloo (akadeemilist) uurimist”
13.40 Mauri Kiudsoo “Rauksi aare”
14.05 Kaspar Kolk “Fabianus Quadrantinus: katoliku preester vastureformatsiooniaegses Pärnus”
14.30 Inna Jürjo "Kuritöö ja karistus Pärnus 16. sajandi lõpul"

15.00-15.25 Kohvipaus

15.30 Tõnno Jonuks “Inimfiguur Pärnu jõest - sajandijagu tõlgendusi Eesti vanima inimkuju kohta”
15.55 Enn Küng "Riiklikud tollid Pärnus Rootsi võimu perioodil"
16.20 Mati Laur “Talude päriseksotmine Pärnumaal”
16.45 Ants Hein “Pärnumaa mõisate uurimine: hetkeseis ja perspektiivid”

Konverents lõpeb 17.15-17.30


Konverents on kõikidele huvilistele tasuta!
Info ja registreerimine: marian@pernau.ee

Konverents