seminar Carl Gustav Jochmanni pärandi tähtsusest kaasajal.

 21. septembril kell 15.00 toimub Pärnu Muuseumis (Aida 3) seminar Pärnust pärit Carl Gustav Jochmanni (1789-1830) pärandi tähtsusest kaasajal.

Valgustusaja lõpu literaat on kinkinud oma sünnilinnale ka eestlastele mõeldud kooli, kust alustasid haridusteed Mihkel Lüdig, Jaan Leesment ja mitmed teised. 21. septembril avavad Heidelbergist ja Berliinist kohale tulevad Jochmanni Seltsi liikmed (Prof. Dr. Ulrich Kronauer, Prof. Dr. Horst Gundlach, Dr. Markus Käfer, Dr. Jost Eickmeyer jt) diskussiooni tema vaimsest pärandist.

Iga sõnavõtt on lühike (10-15 minutit) ja kutsub üles diskussioonile. Koos Eesti akadeemiliste kolleegide ja seminarile tulnutega lahatakse C. G. Jochmanni esseedes ja aforismides väljendatud sõnumite tähendusi tänapäeval. Eriti oodatud on saksa keele ja kultuuriloo õpetajad Pärnumaa ja Eesti koolidest, sest tahame igale koolile kinkida mõned köited Carl Gustav Jochmanni teost „Die unzeitige Wahrheit“. See on kogumik ajatutest aforismidest ja mõistete seletustest, mis on sobilik kasutada ka koolitundides rühmatöö tegemiseks.

Seminar on õpetajatele tasuta.