Põhjamaade Ministrite Nõukogu mobiilsusprogramm

 Põhjamaade Ministrite Nõukogu mobiilsusprogrammi kaasfinantseerimisel toimuvad augustis 2018 Pärnu Muuseumi ja Põhjamaade muuseumide vaheline teadmistevahetuse programm, mille käigus külastavad muuseumi töötajad partnermuuseume koostööstrateegiate välja töötamiseks ja teadmiste vahetamiseks.