Paul Sontagi mälestusnäitus

Paul Sontag (1987-2012)

Kunstnik Paul Sontag sündis 26. oktoobril 1987 Pärnus. Pärast õpinguid kodulinna kunstiringides suundus ta Tartusse, kus 2007. aastal lõpetas edukalt Tartu Kunstigümnaasiumi. Samal aastal asus Sontag õppima Ühendkuningriikidesse, Cambridge School of Art´i, mille ta lõpetas 2010. aastal.

Veetes lapsena aega maal suvekodus, kujunes Sontagil huvi looduse ja maastike vastu, mida hakkas maalima akvarellidega. Varsti leidsid sama tähtsa koha tema töödes vaikelud. Lummatuna David Leffeli ja Rembrandti dramaatilisest valguse kasutusest ning 19. ja 20. sajandi Venemaa maastikumaalijate, näiteks Ivan Šiškini ja Fjodor Vassiljevi tõetruust realismist, tõrkus Sontag maalimast inimest, kuni avastas Gerhard Richteri ja Gottfried Helnweini tööd. Alates sealt hakkas Sontag üha enam huvituma maalimise konseptuaalsest küljest ja tegi oma esimesed katsed fotorealismis, mille esimesi näiteid on maal kolmest koera nülgivast inimesest („Best friend“). Uued ideed, pöörlemas ümber inimese olemuse ja alateadvuse, lõid aluse reale figuratiivsetele maalidele, mis uurivad meie suhteid usu, meedia, ühiskonna ja seksuaalsusega, millest viimasest on saanud kõige domineerivam teema Sontagi töödes.

Enamik hilisemast loomingust on mõjutatud isikliku elu probleemidega toimetulekust, nagu suhted, mõnuainete tarbimine ning isolatsioon ja eraldatus armastatud inimestest, milledega Sontag ülikooli ajal silmitsi seisis. Need kuvandid on peamiselt ratsionaalsest keskkonnast eraldatud figuurid pimedas ruumis suurtel maalidel, autoportreed, kus kunstnik sageli kujutab ennast tüdrukuna, sümboliseerimaks nõrgemale soole omakspeetavat haavatavust („Gravingbirds“ 1 ja 2).

Sontag oli alati huvitatud rohkem teema olemusest kui tehnikast ning rõhutas, et ei soovi maalides järgida kindlaks määratud seaduspära. Nii nagu teema olemus muutub, muutuvad ka selle edasiandmise meetodid. Seega maalides on iga kord nagu esimene kord, niisamuti nagu ühe inimese tundmine ei pruugi sind aidata tundma õppida järgmist inimest.

Paul Sontag suri 8. oktoobril 2012.

Paul Sontagi mälestusnäitus
Paul Sontagi mälestusnäitus
Paul Sontagi mälestusnäitus
Paul Sontagi mälestusnäitus