Pärnumaa kaitsmata ehituspärand

Pärnumaal ja Pärnu linnas on hulk väärtuslikku arhitektuuri, mis on väärtustatud riikliku kultuurimälestisena, kuid leidub palju ka neid ehitisi, mis on seni suhteliselt tähelepanu ja kaitseta jäänud. Eelkõige on tähelepanu alt välja jäänud 20. sajandi pärand. Ja mitte ainult nõukogude perioodi silmapaistvamad ehitised, vaid ka varasematest aegadest pärinevad hooned

Teadvustamata ja väärtustamata lähimineviku arhitektuuriga tegeles aastatel 2008-2012 projekt „Eesti 20.sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“. Selle raames valmis Pärnumaa kohta kaks tööd: Pärnu linna kohta Leele Väljalt ja Pärnu maakonna kohta Epp Lankotsalt. Lisaks puudutasid Pärnumaad ka kõik projekti raames valminud suuremad uuringud (palvemajad, maakoolimajad, vallamajad ja raudteearhitektuur). Kõigi nende tulemusi on näitusel ka arvesse võetud.

Näituse eesmärk on juhtida tähelepanu ja kutsuda hoidma meie endi arhitektuuriväärtusi. Hooned ja ansamblid on inimeste jaoks ja hoida saavad neid ainult inimesed. See ei ole abstraktne riik, kes meie väärtused alles peab hoidma, need oleme me ise.

Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt koostatud näitus jääb Pärnu Muuseumis avatuks kuni 24. aprillini 2013

Pärnumaa kaitsmata ehituspärand
Pärnumaa kaitsmata ehituspärand