Mündist mõõgani. Pärnumaa arheoloogilised aarded ja juhuleiud

 15. september - 19. november 2017

Juhus mängib arheoloogias väga tähtsat rolli ning paljud haruldased ja erilised arheoloogilised esemed ongi leitud täiesti kogemata. Juhuleidude puhul on aga sage probleem, et tagantjärgi pole võimalik täpselt selgeks teha, kuidas ja millistel asjaoludel ese pinnasesse sattus. Ainukene võimalus on uurida eset ennast ning panna see oma isiklikku lugu jutustama. Tänu sellele on võimalik anda esemele elu ning jõuda tõdemuseni, et ka Pärnumaa pinnas on endas peitnud tõelisi arheoloogilisi aardeid ja haruldusi.
Nii Pärnu Muuseumi, Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu kui Eesti Ajaloomuuseumi kogudest pärit leidude hulgas on unikaalseid esemeid ning seda mitte vaid Eesti kontekstis. Olgu selleks siis kogu Euroopas ainulaande inimnäoga nuiapea, mündid ühest Põhja-Euroopa suurimast muinasaardest, või hoopis salapärase päritolu ja otstarbega mägikristallripats. Nende ning paljude teiste arheoloogiliste pärlitega on võimalik tutvuda Pärnu Muuseumi uuel näitusel.

Mündist mõõgani. Pärnumaa arheoloogilised aarded ja juhuleiud
Mündist mõõgani. Pärnumaa arheoloogilised aarded ja juhuleiud