22. jaanuar - 21. aprill 2013 Pärnu Muuseumis

LÄHME KINNO!

Kuurist kobarkinoni - sajand eesti kinoarhitektuuri
Eesti Arhitektuurimuuseumi näitus

2013. aasta algul jõuab pärnakate ette Arhitektuurimuuseumi poolt koostatud näitus, mis annab põhjaliku ülevaate kogu Eesti kinoarhitektuurist.

Alustades esimestest kinodeks ehitatud hoonetest 1908. aastal Tartus ja Tallinnas, on näituse koostajad pannud kokku rohke pildi- ja projektmaterjali kõikide kinodeks ehitatud hoonete kohta Eestis, kuid samuti ka paljude kinodeks kohandatud, alaliselt tegutsenud kinosid asustanud hoonete kohta.

Nii on näitusel leidnud koha ka päris esimesed, 20. sajandi alguse kinopaviljonid, esimesed esinduskinod, seltsimajade kinod, kohvik-kinod, kino-kultuurimajad ja ka kobarkinod. Kogu sajandipikkune lugu sellest, milliseid kinosid Eestis on ehitatud ning kuidas nende areng vastavalt ajahetke poliitilistele, kultuurilistele ja majanduslikele oludele on käinud.

Kino kui laiadele massidele suunatud meelelahutus on hoolimata erinevatest ajaloolistest perioodidest olnud populaarne ja kergesti kättesaadav ajaviide. Kui esimesed kinod olid arhitektuurselt tagasihoidlikud, pigem putka- või kuurisarnased ehitised, siis juba 20. sajandi teisel kümnendil jõuti kinode hierarhiseerumiseni - tekkisid esimesed esinduskinod.

Kinode kiire levik üle Eesti annab aga alust tüpoloogilisele mitmekülgsusele ning arhitektuursele eriilmelisusele. Eriti nõukogude ajal oli kino kui üks olulisemaid propagandakanaleid ka linnaehituslikult tähtsustatud ning esiletõstetud hooneliik. Nii leiab näituselt funktsionalistlikud, stalinistlikud ja modernistlikud kinod, aga ka kinohoone kui eraldiseisva hooneliigi ümberkujunemise multiplex-kompleksiks, kus kinost on saanud ainult üks osa brändistunud ja kommertsialiseerunud kaubanduskeskusest.

Näitusel on eksponeeritud ligi 90 kinohoonet, mille pildi- ja projektimaterjal pärineb Eesti muuseumidest ja arhiividest.

Näituse koostajad: Sirli Naska, Karen Jagodin
Näituse kujundajad: Tüüne-Kristin Vaikla, Urmo Vaikla
Näituse graafiline kujundus: Kaarel Nõmmik, Mikk Heinsoo
Näituse toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Film 100

Lisainfo:
Karen Jagodin, karen@arhitektuurimuuseum.ee, tel 5238113

Pärnu kino "Illusioon" juugendlik puitehitis esindab sajandialguse esimestele kinohoonetele omast lihtsat ja tagasihoidlikku vormi, kus kino tegevusele viitab vaid vastav silt ja reklaamplakat.


Pärnu kino "Kiir", endise nimega "Ate-Palace" 1950ndatel aastatel


Pärnu Muuseum
Aida 3, 80010 Pärnu
Avatud T-P kell 11-19
www.parnumuuseum.ee