JÜRIÖÖ MÄRGUTULEDE EKSPERIMENT 2017

Laupäeval, 22. aprillil 2017

Akupera - Eavere - Niidu - Pärivere - Räägu - Kilksama - Sauga - Pärnu


Pärnumaal tähistatakse Jüriöö aastapäeva nn. tuleteate edastamise eksperimentidega - hilisõhtul vastu jüripäeva süüdatakse lõke ühel Pärnu maakonna serval asuval linnamäel või maalinnal, ning tõrvikute järkjärgulise süütamise abil ja kohalike kogukondade kaasalöömisel antakse sümboolne märgutuli edasi maakonna keskusesse - Pärnusse.

Eksperimendi käigus püütakse välja selgitada kaua võtab aega märgutulede abil teate edasiandmine maakonna piirilt Pärnu südalinna. Senised eksperimendid on saanud alguse
Soontagana maalinnast Koonga vallas (2013), Mädara maalinnast Vändra vallas (2014), Karumölle pelgupaigast Saarde vallas (2015) ja Vatla maalinnnast Hanila vallast Läänemaalt (2016).

Pärnu Muuseumi ja Kaitseliidu Pärnumaa Maleva eestvõttel toimub tänavu eksperiment viiendat korda, alguspunktiks sedakorda Are valla metsades asuv väike Akupera maalinn. Maakonda ühendavale sündmusele on oodatud kaasa lööma kaasa kohalikud kogukonnad ja külaseltsid - tõrvikute järkjärgulise süütamise abil antakse sümboolne märgutuli edasi läbi Are ja Sauga valla külade maakonna keskusesse - Pärnusse.

NB! Huvilistel, kes soovivad osaleda märguande edastamise eksperimendis, palume endast märku anda triin@pernau.ee

Samal ajal toimub Pärnu linnas nö. tule-ootamise õhtu Pärnu Muuseumi esisel platsil, kus lisaks ansambli Puuluup kontserdile toimuvad erinevad õpitoad, Kaitseliidu relvanäitus ja mängud lastele. Õhtu lõpetab Kaitseliidu traditsiooniline tõrvikrongkäik muuseumi eest Pärnu Munamäele.

AJAKAVA:


Laupäev, 22. aprill 2017
kell 20.00 Pärnu kesklinna silla juures Eesti Vabadusvõitluse Muuseum esitleb Nõukogude Liidu relvastusse kuulunud tanki T-34 ning toimub tanki ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva allüksuse vaheline näidislahing. Peale lahingut on huvilistel võimalus tankiga tutvuda. Tank T-34 kuulub Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi eksponaatide hulka ja on pärit Pärnumaalt, kohalikud tunnevad seda ka „Sindi-Lodja tanki“ nime all.
kell 20:30 Pärnu Muuseumi esisel platsil avatakse töötoad lastele ja täiskasvanutele. Võimalik on kohapeal meisterdada tõrvikuid, tutvuda Kaitseliidu relvastusega ning võtta osa erinevatest lastele ja täiskasvanutelemõeldud tegevustest.
kell 21:00 Pärnu Muuseumi ees astub lavale ansambel Puuluup. Kontsert on tasuta.
kell 22:00 Akupera linnusel (Are vald) süüdatakse märgutuli ja tuleteate edastamise eksperiment saab alguse. Eksperimendi edenemist jälgime Pärnu muuseumi ees ansambli Puuluup saatel.
kell 23:00 Pärnu Muuseumi esiselt Pärnu Munamäele Kaitseliidu Pärnumaa maleva ja linnarahva ühine tõrvikurongkäik. Süüdatakse märgutuli Munamäe tipus, sõna saab Pärnu linnapea ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva Pärnu malevkond tunnustab oma tublimaid liikmeid.
(NB! Ajakavas võib ette tulla muutusi sõltuvalt tuleteate eksperimendi edenemisest)

Ansambel PUULUUP Ramo Teder (Pastacas) - hiiu kannel, elektroonika Marko Veisson - hiiu kannel, elektroonika

AKUPERE LINNUS
Akupere (aka Haagupere, Akupere) pelgupaik-linnus asub Pärnumaal Are vallas, endise kitsarööpmelise Tootsi-Lavassaare raudtee tammi ääres. Vaid meetrikõrguse künka piirjooned on tänaseks võsastunud alal raskesti aimatavad, kuid varasemalt taluheinamaa serva jäänud linnamäe pikkuseks mõõdeti tollal 36 meetrit ja laiuseks 24 meetrit. Esimesed üleskirjutised sellest paigast pärinevad aastast 1253. Riikliku arheoloogiamälestisena võeti Akupera linnus kaitse alla 1997. aastal.

JÜRIÖÖ ÜLESTÕUS
Jüriöö ülestõus on üks olulisemaid sümboleid eestlaste vastuhakust ülekohtule. Meil pole küll kasutada ülestõusnute endi põhjendusi ja nii peame toetuma sellest ülestõusust hiljem kõige rohkem kasu saanud Saksa Ordu allikatele. Ordukroonik Marburgi Wigand kujutas nii: “Aastal 1343, meister Luteri ajal, kui Taani kuningas valitses veel Rävala jt. maadel, rõhusid kuninga rüütlid ja vasallid elanikke nii suurte koormiste ja piinadega, et need ülemäärases valus ja mures kaebasid meistrile ja vendadele; eriti need, keda rahvapäraselt kutsutakse eestlasteks, saarlasteks ja teised lihtinimesed. Vägivald nende üle oli niivõrd suur, et nad nende naisi häbistasid, neitsite süütuse röövisid, varasid ära võtsid ja neid nagu orje tarvitasid. Seepärast siis tõusid eestlased, harjulased, saarlased üles nende vastu“. Kuigi Pärnumaa alal toona Taani valdusi polnud, laienes siiski ülestõus ka ordu- ja piiskopiriikidesse.


parnu.kaitseliit.ee

JÜRIÖÖ MÄRGUTULEDE EKSPERIMENT 2017
JÜRIÖÖ MÄRGUTULEDE EKSPERIMENT 2017
JÜRIÖÖ MÄRGUTULEDE EKSPERIMENT 2017
Ansambel Puuluup kontserdil Viljandis 13. märtsil 2015 (Youtube.com)
JÜRIÖÖ MÄRGUTULEDE EKSPERIMENT 2017