Arhiivkogu ja arhiivraamatukogu

Arhiivkogu koosneb põhiliselt dokumentidest – nii käsikirjas kirjutatud kui ka trükikojas trükitud brošüüridest. Suure osa kogust moodustavad erinevatel aegadel välja antud plakatid, müürilehed, afiššid, kuulutused, kinoreklaamid ja lendlehed.

Nendele lisaks on väga palju erinevate asutuste ja organisatsioonide poolt välja antud kutseid, diplomeid, aukirju nii asutustele kui ka eraisikutele.

Väga suur kogu on ka „Endla“ teatrit puudutavat materjali: kavad; kuulutused; müürilehed; teatripiletid; teatrit ja näitlejaid tutvustavad brožüürid, lepingud, mis on sõlmitud „Endla“ seltsi juhatuse ja teatri näitlejate vahel aastatel 1911-1932.

Loe täpsemat Pärnu Muuseumi arhiivkogu üldiseloomustust.

Uurijatele:

Pärnu Muuseumi arhiivraamatukogus leiduvad museaalid (.pdf)

Pärnu Muuseumi arhiivkogus leiduvad museaalid  (.pdf)