Erasmus+ strateegiline koostööprojekt

 Pärnu Muuseum koostöös Ungari Rahvusmuuseumi ja Slovakkia Rahvusmuuseumiga osalevad Erasmus+ koostööprojektis „How to Integrate Adults and Different Generations in Museums’ Activities?“. Projekti eesmärk on edendada täiskasvanuharidust ja elukestvat õpet muuseumi tegevuste kaudu. Koostöös partneritega luuakse täiskasvanuharidust toetavad tegevusformaadid, mida hakatakse rakendama pärast projekti lõppemist kõikides partnermuuseumides.

Projekt toimub 01.09.2017-31.08.2018 Eestis, Slovakias ja Ungaris. Projekti tegevusi viiakse läbi Euroopa Liidu programmi Erasmus+ toel.