Püsinäitus

Püsinäitus

Püsinäitusel avaneb vaade 19. sajandi keskpaiga tüüpilisse koolituppa, kus lugemisoskus saadi kahe või kolme talvega, kirjutamise ja arvutamise õppimist aga ei nõutud, vaid soovitati.

Jannseni kirjutustoas, otse klassitoa kõrval, saab külastaja tutvuda eesti järjepideva ajakirjanduse alguslooga, milles Jannseni Perno Postimees ehk Näddalileht seljatas Talorahva Postimehe.
Koolmeistri toimetatud Perno Postimehe esimene number ilmus 5. juunil 1857.

Jannsenite söögitoas, mis asub teisel pool klassituba, tekib ettekujutus tollasest elu-olust ja Jannsenite kodusest õhkkonnast.
Jannseni väsimatu kirjanduslik ja ajakirjanduslik töö, populaarsus, mis pärit juba Vändra ajast; Lydia kooliaastad Kõrgemas Tütarlastekoolis ja proosadebüüt kõrvu nn suure eksamiga Tartu Ülikoolis. Kõik see pani püüdlema avaramat tegevusvälja.

Muuseumi püsinäitus toob Jannsenite Pärnu-kodu seinte vahele ka nende tegevuse kõrgaja - Tartu - aastad: elame kaasa ajalehe Eesti Postimees tõusule ja langusele, saame osa esimesest eesti üldlaulupeost, vaatame, kuidas sündis eesti teater.
Koidula kunagises lapse- ja varase nooruseakodus on ruumi ka väljapanekule tema abielu-aastaist, millest viimane, raskeim, muutis Michelsonide Kroonlinna korteri haigetoaks.

Püsinäitus
Püsinäitus
Püsinäitus