100 SAMMU LÄBI XX. SAJANDI EESTI ARHITEKTUURI

 „100 sammu läbi 20. sajandi Eesti arhitektuuri“ 

Avatud 18.03-18.05.2014

Eesti Arhitektuurimuuseumi rändnäitus

Näitus “100 sammu...” seab eesmärgiks kaardistada 20. sajandi olulisemad arhitektuuriilmingud Eestis. Tänapäevane arhitektuuriajaloo käsitlus ei liigu enam ammu mööda tippe: väärtustatakse ka tüüpilist ja argiaarhitektuuri. Nii esinevad ka “100 sammus” kõrvuti silmapaistvad ja juba klassikaks saanud hooned ning meie igapäevane argikeskkond.
Milles seisneb 20. sajandi arhitektuuripärandi omapära võrreldes eelnevate sajanditega? Tehnoloogilised ja ühiskondlikud protsessid on 20. sajandi elukeskkonda radikaalselt muutnud tuues kaasa arvukalt uusi hoonetüüpe, ehitusmaterjale ning tehnoloogiaid. Samas on 20. sajandi pärand terve sajandi lõikes väga mitmepalgeline. Sajandi alguses oli Eesti veel suuresti agraarühiskond: hoolimata linnastumisest ning tööstuse arengust suuremates keskustes domineerisid maal traditsioonilised eluviisid, hoonetüübid ja ehitusmaterjalid. Kõigest mõnikümmend aastat hiljem toimus aga radikaalne muutus: nõukogude ideoloogia kohaselt tuli likvideerida erinevused linna ja maa vahel ning ehituse täieliku industrialiseerimisega hakati seda ka usinalt teostama. Kõik see kajastub ka meie tänases ehitatud keskkonnas.
Näituse 100 sammu ehk märksõnade hulgas on stiilid, hoonetüübid, ehitusmaterjalid, konkreetsed hooned, asulatüübid jne.
Kuraator: Leele Välja

100 SAMMU LÄBI XX. SAJANDI EESTI ARHITEKTUURI